อบรมสัมมนาการประกันคุณภาพรอบสามของ สมศ.

โรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี เป็นเจ้าภาพสถานที่ ในการจัดอบรมสัมมนาการประกันคุณภาพรอบสามของ สมศ.โดยกลุ่มโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง วันที่ 7-8 เมษายน 2554 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องปทุมราช อาคารอำนวยการ โดยนายธงชัย  มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี  โดยมีวิทยากรนายสมศักดิ์  หาสิตพานิชกุลและรศ.ดร.วิรัช  วรรณรัตน์ มีผู้เข้าอบรมจากโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดระยองทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2011 เวลา 17:12 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
Main Menu
Login FormResources
Who's Online
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์